Sebastopol

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Wilhelminastraat tot Het Achterom.

Geschiedenis

Teneinde in de grote woningnood te voorzien, welke na de stadsbrand van 7 mei 1862 was ontstaan, werden nog in datzelfde jaar 40 woningen aan een dwars op de Wilhelminastraat liggend straatje gebouwd, waaraan reeds ver voor het officiƫle raadsbesluit door de volksmond de naam "Sebastopol" werd gegeven. De oorsprong van deze benaming staat niet vast, vermoedelijk is zij ontleend aan de Sovjetrussische stad van die naam, die in de Krim-oorlog (1854-1856) een grote rol heeft gespeeld. De woningen werden in de jaren 1924-1927 afgebroken (14 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede). Bij besluit van 11 juli 1927 vervallen.