Stadsweide (ook Stadsmaten)

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Het stadsgedeelte gelegen tussen Hengelosestraat, Stationsplein, Parkweg, Volkspark, Emmastraat en Haaksbergerstraat.

Geschiedenis

Naar de "Stadsmaten" (een maat is een weiland) of "Stadsweide", die in 1465 als een stuk woeste grond door de bisschop van Utrecht, David van Bourgondiƫ, aan Enschede werd geschonken als beloning voor een om de stad aan te leggen planken staket of schutting ter versterking van haar verdedigingswerken. In april 1906 kocht de gemeente Enschede 60825 m2 van de tot dan toe voor het weiden van vee gebruikte stadsweide voor een bedrag van Fl. 110.250,- (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 19 februari 1907 zijn de hier aangelegde straten als volgt benoemd: Bisschopsstraat, Brammelerstraat, De Ruyterlaan, Hoedemakerplein, Nijverheidstraat, Penninkstraat (vervallen bij besluit van 13 februari 1919), Prinsestraat, Rembrandtlaan (thans Maarten Harpertsz. Tromplaan), Ripperdastraat, Stadsmatenstraat en Vondelstraat (thans Kortenaerstraat).