Stationsweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Hengelosestraat in ongeveer w.-richting tot de Parkweg (liep parallel met de Parkweg).

Geschiedenis

Naar het vroeger ongeveer aan het einde van deze weg gelegen station N.S. (27 april 1899 oud-Enschede). Door de bouw van het nieuwe station N.S. is deze weg bij besluit van 27 maart 1951 vervallen; vastgesteld is toen de naam "Stationsplein", omvattende het gedeelte van de Parkweg van de Hengelosestraat tot de Prinsessetunnel en de vroegere Stationsweg tot deze tunnel. Het laaste gedeelte is aan het openbaar verkeer onttrokken.