Taartengang

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Oldenzaalsestraat w.-waarts doodlopend.

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen verklaring voor de herkomst van deze naam gegeven en het is ook niet meer mogelijk deze te achterhalen (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 28 juni 1906 zijn de aan deze gang gelegen woningen onbewoonbaar verklaard met last tot ontruiming per 1 november 1906; nadien is de gang vervallen.