Tijberendweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Geerdinkszijdeweg o.-waarts tot de Rosinkweg.

Geschiedenis

Naar het erve "Tijberend" dat zijn naam ontleend aan de boodschapper of tijdingbrenger, die hier vroeger woonachtig was en belast was met het verspreiden van nieuws verband houdend met het bestuur van de marke (besluit van de burgemeester d.d. 11 mei 1943 verband houdend met de ruilverkaveling van de Usseler Es in 1941). In verband met de aanleg van de RW 35 en de z.g. Agglomeratieweg onttrokken aan het openbaar verkeer en vervallen bij raadsbesluit van 2 november 1976.