Van Loenshof (ook Loonshof)

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Geschiedenis

Het terrein, waarop richter Roelof van Scheven in 1535 een nieuwe havezate, de "Neye Borgh" of "Borch te Enscheyde" bouwde, draagt thans de naam "Van Loenshof", naar Caspar van Loen en zijn nakomelingen, die de havezate van 1599 tot 1709 hebben bewoond. De naam "Loenshof" duidde vroeger niet op het kasteel, maar op de daarbij gelegen tuin of hof. Na de stadsbrand van 20 mei 1750 is de havezate, die ook wel met "Huize Borch Enschede" wordt aangeduid en die op een omstreeks 1570 door Jacobus van Deventer getekende plattegrond voorkomt, niet weer als zodanig herbouwd (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 14 augustus 1889 was hiervoor de naam "Loonshof" vastgesteld met als omschrijving: "van de 2e Langestraat tot de Walstraat". Als uitvloeisel van het besluit van 12 juli 1954 is dit plein in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1956 vervallen.