Volkersgang

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Zuiderhagen o.-waarts doodlopend.

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen verklaring voor de oorsprong van deze benaming gegeven; het is niet uitgesloten dat de gang zijn naam ontleende aan de eigenaar van een hier gevestigde winkel of van een hier zijn beroep uitoefenende ambachtsman (27 april 1899 oud-Enschede). Vervallen in 1910.