Vondelstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Emmastraat n.-waarts tot de Parkweg.

Geschiedenis

Naar Joost van den Vondel, Ned. dichter en toneelschrijver, geb. 17 november 1587 te Keulen, overl. 5 februari 1679 te Amsterdam. Heeft als dramatisch-, lyrisch-, politiek- en gelegenheidsdichter grote roem verworven en wordt algemeen als de grootste Ned. dichter uit de 17e eeuw beschouwd. Enkele werken uit zijn omvangrijke oeuvre zijn: "Gijsbreght van Aemstel", "Joseph in Dothan" en "Lucifer" (19 februari 1907 oud-Enschede). Bij besluit van 29 mei 1936 gewijzigd in "Kortenaerstraat". Bij de doorvoering van het systeem "Soort- of Buurtnamen" is in de Stadsweide toen de zeeheldenbuurt gevormd.