Waterboersteeg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Richtersweg n.-waarts tot de Waterboerweg (thans Tubantiastraat).

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen verklaring voor de herkomst van deze benaming gegeven; men mag evenwel aannemen dat zij ontleend is aan een in deze steeg wonende waterboer, die er zijn werk van maakte de van een pomp of put verstoken straten c.q. buurten van water te voorzien (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 13 februari 1919 gewijzigd in "Penninkstraat"; de oudere benaming was "Tubantia" of "De Bans".