Weg Door Zwiksbos

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Hengeloseweg (thans -straat) w.-waarts tot de Goolkatenweg.

Geschiedenis

Naar het buitengoed "Het Zwik"; na de bebouwing in 1918 wordt deze buurt met die naam aangeduid (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 14 augustus 1889 vastgesteld als "Zwikssteeg" en bij besluit van 27 april 1899 als "Zwikslaan". Sedert 13 februari 1919 luidt de omschrijving: "van de Hengelosestraat z.w.-waarts tot de Cort van der Lindenlaan".