Weg Naar De Korten

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Deurningerweg (thans -straat) in n.w.-richting tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar het buitengoed "Den Kotten" dat ten onrechte ook wel met "De Korten" werd aangeduid, waartoe naar de Kortendijk wordt verwezen (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 14 augustus 1889 vastgesteld als "Drienerweg".