Welstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Westerstraat in z.w.-richting tot de Wagelerstraat (30 januari 1902 voormalig Enschede).

Geschiedenis

Vervallen bij raadsbesluit van 2 november 1976.