Willemstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Diezerstraat-hoek Oranjestraat eerst o.-waarts, daarna z.o.-waarts tot de Beukinkstraat.

Geschiedenis

Naar Z.M. Koning Willem III (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 14 augustus 1889 werd hiervoor de naam "Poortmansweg" vastgesteld; daarvóór luidde de benaming "Weg van Poortmanshekke" of "Poortmanshekkeweg", met welke naam de Diezerstraat eveneens werd aangeduid. Als uitvloeisel van het raadsbesluit van 12 juli 1954 is het eerste gedeelte van de Willemstraat in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 in 1956 vervallen; na de voltooing van de Boulevard 1945 is de straat geheel vervallen.