Windbrugsteeg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Walstraat langs de 1e openbare lagere school (Bloemendaalschool) in de Zuiderhagen.

Geschiedenis

Zie voor oorsprongsaanduiding onder "Windbrugplein" (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Van Loenstraat", welke naam bij besluit van 9 november 1925 is gewijzigd in "Windbrugplein" (zie aldaar).