Wolfstraatje

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Zuiderhagen tot de Poortmansweg (de latere Willemstraat).

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen verklaring voor de herkomst van deze benaming gegeven; het is niet uitgesloten dat deze verband houdt met - en dus ontleend is aan - de eigenaar van een hier gevestigde winkel of een hier zijn beroep uitoefenende ambachtsman (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 gewijzigd in "Schoolstraat". Als uitvloeisel van het besluit van 12 juli 1954 is deze straat in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1956 vervallen.