Wönnersweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Helmerstraat eerst n.-waarts, daarna n.w.-waarts.

Geschiedenis

Naar het erve "De Wönners" (29 mei 1936). In verband met de ruilverkaveling van de Usseler Es in 1941 vervallen bij besluit van de burgemeester d.d. 11 mei 1943.