Zeggeltsweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Deurningerweg (thans -straat) tot de Oldenzaalseweg (thans -straat).

Geschiedenis

Naar het eeuwenoude erve "Zeggelt" dat reeds in het "Register der Renten ende domeynen des landts van Twente" van 1385 als het erve "Zeghelinch" wordt genoemd, doch dat blijkens andere acten reeds ver voordien moet hebben bestaan. De eigenlijke boerderij stond oorspronkelijk als z.g. "los hoes" op de plaats van de voormalige textielfabriek Blijdenstein & Co. N.V. aan de Oosterstraat, doch werd begin vorige eeuw op wat thans de hoek Zeggeltlaan-Staringstraat is, herbouwd. Zij werd omstreeks 1935 afgebroken. Het oorspronkelijke 50 ha grote en ten tijde van de bouw van "Het Zeggelt" in 1938-1939 tot 5,5 ha ingekrompen erve was tot de aanleg van deze buurt veelvuldig als tentoonstellingsterrein in gebruik (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 is voor het gedeelte, lopende van de Deurningerstraat in o.-richting doodlopend, de naam "Kerkhofsteeg" vastgesteld (bij besluit van 24 oktober 1921 gewijzigd in "Dr. Benthemstraat"), terwijl het overige gedeelte toen niet meer is genoemd.