Zuiderbrug

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

De brug in de Getfertsingel over het emplacement Zuid (2 mei 1938).

Geschiedenis

Bij besluit van 16 maart 1959 is de naam gewijzigd in "Wethouder H.C. Nijkampbrug" (zie aldaar).