Achter 't Hofje

Toelichting

Reeds in de 17e eeuw voorkomende benaming

Beschrijving

Van de Langestraat eerst z.-waarts, daarna z.w.-waarts tot de Raadhuisstraat, met een zijtak in z.o.-richting, doodlopend.

Geschiedenis

Zeer oude benaming die volgens: "De Geschiedenis van Enschede" van Dr. A. Benthem GZN. reeds in de 17e eeuw voorkwam (14 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede, gewijzigd 12 juli 1954). De oude omschrijving luidde: "van de Langestraat eerst ongeveer z.-waarts, daarna z.w.-waarts tot de Kerkgang". Gewijzigd, 26 oktober 1987.