Ampèrestraat

Toelichting

Ontdekker van het Electromagnetisme 1775 - 1836.

Beschrijving

Van de Ohmstraat o.-waarts tot de Wattstraat.

Geschiedenis

Naar André-Marie Ampère, Frans, wis- en natuurkundige, geboren 22 januari 1775 te Lyon, overleden 10 juni 1836 te Marseille. Grondlegger van de elektromagnetische- en elektrodynamische wetten; de eenheid van stroomsterkte is naar hem genoemd (21 mei 1928 voormalig Lonneker). Omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 mei 1936).