Amstelstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Waalstraat, westelijk van de Hunzestraat, n.-waarts tot deì Vanekerstraat.

Geschiedenis

12 december 1960.