Anemoonstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Irisstraat in o.-, daarna in n.w.-richting tot de Goudsbloemstraat.

Geschiedenis

De omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 mei 1936 luidde: "van de Irisstraat n.w.-waarts.