Arubastraat

Toelichting

Naar het eiland "Aruba" in Ned West Indië.

Beschrijving

Van de Hengelosestraat z.w.-waarts tot de Curaçaostraat.

Geschiedenis

Naar het eiland Aruba, één der Ned. Antillen (10 februari 1913 voormalig Enschede).