Assinklanden

Toelichting

"Oude erve in Twente"

Beschrijving

Het plein gelegen tussen Het Stroink, Auskamplanden en Knalhutteweg.

Geschiedenis

Ontleend aan het door Drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (8 mei 1972).