Atjehstraat

Toelichting

Landstreek op Sumatra

Beschrijving

Van de Wooldriksweg z.-waarts tot de Sumatrastraat.

Geschiedenis

Ontleend aan het destijds op het eiland Sumatra gevestigde gouvernement genaamd "Atjeh en onderhorigheden" (14 juli 1909 voormalig Enschede). Bij besluit van 14 augustus 1889 was voor deze straat de "De Arke" en bij besluit van 27 april 1899 de naam "Wooldriksdwarsweg" vastgesteld.