Atletenstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Van Diemenstraat in z.-richting voorbij de Sportlaan, doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan de sport (15 oktober 1962).