Nicolaas Beetsstraat

Toelichting

Naar Nicolaas Beets 1814 - 1903. Ned. Theoloog en Dichter.

Beschrijving

Van de Dr. Benthemstraat n.-waarts tot de Lasondersingel.

Geschiedenis

Naar Dr. Nicolaas Beets, Ned. predikant en letterkundige, geboren 13 september 1814 te Haarlem, overleden 13 maart 1903 te Utrecht. Hij was predikant en hoogleraar theologie en is als auteur bekend geworden door 3 literaire genres. Zijn onder pseudoniem "Hildebrand" geschreven "Camera Obscura" is waarschijnlijk het meest gelezen boek in de Ned. letterkunde (24 oktober 1921 voormalig Enschede).