Dr. Benthemstraat

Toelichting

Leraar te Enschede van 1872 - 1911, schrijver van de "Geschiedenis van Enschede.

Beschrijving

Van de Deurningerstraat o.-waarts tot de Oldenzaalsestraat.

Geschiedenis

Naar Dr. Arent Benthem Gzn., geboren 12 mei 1844 te Markelo, overleden 24 april 1927, te Nijmegen, van 1 september 1872 tot 1 september 1886 leraar aan de Twents Industrie- en Handelsschool en van 1 september 1886 tot 1 september 1911 leraar aan de Ned. School voor Nijverheid en Handel alhier. Met het door hem geschreven boek "Geschiedenis van Enschede" heeft hij een werk van betekenis voor de kennis van de geschiedenis van deze stad van de vroegste tijden tot op heden verricht (24 oktober 1921 voormalig Enschede; omschrijving nader vastgesteld 27 februari 1939). Bij besluit van 27 april 1899 was voor deze straat de naam "Kerkhofsteeg" vastgesteld, welke naam ontleend was aan de hier gelegen Lonneker begraafplaats. Volgens het besluit van 14 augustus 1889 was dit een gedeelte van Zeggeltsweg.