Bentstraat

Toelichting

Bentstraat: Naar het vroeger veelvuldig voorkomend "Bentgras" in het Glanerveld alhier.

Beschrijving

Van de Kerkstraat eerst w.-waarts, daarna n.-waarts tot de (opgeheven) spoorlijn Enschede-Gronau i/W. en verder o.-waarts tot de Kerkstraat.

Geschiedenis

Naar het in het wild groeiend zodevormend pluimgras, genaamd "bent" of "bentgras", dat veelvuldig op de hier vroeger gelegen heidegronden voorkwam (4 maart 1929 voormalig Lonneker, omschrijving gewijzigd 29 mei 1936). Bij besluit van 29 mei 1936 is het gedeelte van de Heidestraat, lopende van de Gagelstraat eerst in n.-, daarna in o.-richting tot de Kerkstraat, bij deze straat gevoegd.