Beursstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Winterweg in o.-richting, daarna in z.-richting tot de Sleutelweg.

Geschiedenis

Ontleend aan de handel (2 november 1976). Onderdeel van het regionaal woonwagencentrum aan de Herfstweg.