H.B. Blijdensteinlaan

Toelichting

Naar H.B. Blijdenstein Wethouder van 1905 - 1912. Ook de H.B. Blijdensteinstichting is naar hem genoemd.

Beschrijving

Van de Visserijstraat n.-waarts tot de Schurinksweg.

Geschiedenis

Naar Helmich Benjamin Blijdenstein, geboren 31 maart 1869 te Enschede, overleden 23 februari 1919 aldaar. Hij was textielfabrikant-mede-oprichter en directeur van de N.V. Katoenspinnerij "Bamshoeve" alhier - en wethouder van de gemeente Enschede van 1905-1912 (14 februari 1921 voormalig Enschede). Bij besluit van de Raad van voormalig Enschede d.d. 27 april 1988 was aan het voetpad, dat ongeveer dezelfde richting had, de naam Schurinkspad gegeven; volgens besluit van 14 augustus 1889 was de naam "Schurinksvoetpad".