Boshofweg

Toelichting

Naar het erve Boshof.

Beschrijving

Van de Witbreuksweg, eerst n.w.-waarts, dan w.-waarts, daarna z.w.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar het erve "Boshof" (29 mei 1936).