Othmar ten Catestraat

Toelichting

Vrederechter van het Kanton Enschede van 1812 - 1815.

Beschrijving

Van de Toekomststraat w.-waarts tot de Noordhoek Hegtstraat.

Geschiedenis

Naar Othmar ten Cate, geboren 6 mei 1757 te Enschede, overleden 25 juli 1815 aldaar. Hij was fabrikeur, eerste maire van de gemeente Lonneker van 16 november 1811 tot 25 maart 1812 en van 1812 tot 1815 vrederechter van het kanton Enschede; hij woonde met zijn vrouw Hermina Hoedemaker op het buitengoed "De Kotten" waar zich ook hun graf bevindt (4 maart 1929 voormalig Lonneker, gewijzigd 8 februari 1960). Omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1936.