Cronjéstraat

Toelichting

Bekend boerengeneraal uit de Zuid-Afrikaanse oorlog 1835 - 1911.

Beschrijving

Van de Gronausestraat n.-waarts tot de Louis Bothastraat hoek Sleutelweg.

Geschiedenis

Naar Piet Arnoldus Cronjé, Transvaals officier, geboren 1835, overleden 4 februari 1911 te Klerksdorp. Nam in leidende hoedanigheid deel aan 1e Boerenoorlog en leidde in 2e Boerenoorlog het westelijke leger (10 oktober 1929 voormalig Lonneker). Omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1936.