Albert Cuypstraat

Toelichting

Ned schilder 1626 - 1691

Beschrijving

Van de Elferinksweg, westelijk van de Adriaen Brouwerstraat in z.-richting tot de Jan Vermeerstraat.

Geschiedenis

Naar Albert Cuyp. Ned. schilder, geboren circa oktober 1620 te Dordrecht, overleden 15 november 1691 aldaar. Pas na zijn dood vermaard geworden schilder van landschapscomposities, morgen- en avondstemmingen, riviergezichten, jachtstukken, portretten (4 april 1955).