Faberstraat

Toelichting

Inspecteur Volksgezondheid (volkshuisvesting) van 1902 - 1914.

Beschrijving

Van de Laaressingel o.-waarts tot de Steenweg.

Geschiedenis

Naar Ir. J.H. Faber, geboren 1865, overleden 15 juni 1921, inspecteur volksgezondheid van 1 augustus 1902 tot 1 mei 1914. Hij was belast met het toezicht op de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting te Zwolle en heeft zich als zodanig zeer verdienstelijk gemaakt, ook voor de gemeente Enschede. Hij werkte o.m. krachtig mede aan de oprichting van de bouwvereniging "De Volkswoning" op 4 januari 1907 (1 april 1914 voormalig Enschede, omschrijving gewijzigd bij besluit van 26 februari 1923).Bij besluit van 26 februari 1923 is het gedeelte van de Laaressingel tot de Margrietstraat bij deze straat gevoegd.