Ganzebosweg

Toelichting

Naar de vroegere moerasgronden genaamd Ganzebos.

Beschrijving

Van de Beckumerstraat eerst ongeveer w.-waarts, dan z.w.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Oude benaming ontleend aan een vroeger hier aanwezig moeras, waar zich vele wilde ganzen ophielden (29 mei 1936).