Aert de Gelderstraat

Toelichting

Ned. Schilder 1645 - 1727

Beschrijving

Van de Jan van Goyenstraat in z.-richting tot de Zweringweg.

Geschiedenis

Naar Aert de Gelder, Ned. schilder, geboren 26 oktober 1645 te Dordrecht, overleden voor 25 augustus 1727 aldaar. Heeft talrijke schilderijen en tekeningen gemaakt die sterk aan Rembrandt herinneren, doch niettemin eigen persoonlijkheid verraden (4 april 1955, gewijzigd 12 november 1956).