Parkweg

Toelichting

Ontleend aan het "Volkspark"

Beschrijving

Van het Stationsplein-hoek Prinsessetunnel - De Ruyterlaan, eerst in w.-, daarna in z.w.-richting tot de spoorlijn Enschede-Noord - Enschede-Zuid.

Geschiedenis

Naar het "Volkspark", waarlangs deze weg loopt (14 augustus 1889 en 29 april 1899 voormalig Enschede; omschrijving gewijzigd bij besluiten van 29 mei 1936 en 27 maart 1951). De op 27 april 1899 door de voormalige gemeente Enschede vastgestelde omschrijving luidende: "van de Hengelosestraat in ongeveer w.-, daarna in z.w.-richting tot de gemeentegrens" werd op 29 mei 1936 gewijzigd in "Van de Hengelosestraat eerst in ongeveer w.-, daarna in z.w.-richting tot de spoorlijn Enschede-Noord - Enschede-Zuid". Bij dit besluit is het in voormalig Lonneker gelegen gedeelte bij deze weg gevoegd. (Volgens het besluit van 14 augustus 1889 heette het gedeelte van het viaduct tot de grens "Strootsweg").