Pathmossingel

Toelichting

Naar het buitengoed het Pathmos dat zich hier vroeger bevond.

Beschrijving

Het gedeelte van de singel, lopende van de Haaksbergerstraat tot de 2e Emmastraat.

Geschiedenis

Naar het stadsgedeelte "Het Pathmos", waarover dit in de jaren 1919-1921 gereedgekomen deel van de singel loopt. Deze stadswijk ontleent haar naam aan het destijds in eigendom aan de heer H.A. van Heek toebehorende landgoed "Het Pathmos", welke naam wel eens schertsenderwijs door een vroegere bewoner van dit landgoed werd gebezigd, wanneer hij, na een gezellige avond in vriendenkring te Enschede te hebben doorgebracht, te kennen gaf, dat het weer tijd werd naar zijn "Pathmos" te moeten terugkeren (Pathmos = Grieks eiland en ballingsoord van de evangelist Johannes). Door het beloop van de Pathmossingel is er in deze stadswijk eigenlijk sprake van twee gebieden: "Het Pathmos" en Janninksbleek. Het gehele complex werd in de jaren 1914-1922 gebouwd; de z.g. "Drentse buurt", die een onderdeel van "Het Pathmos" vormt, werd in de jaren 1926-1928 gebouwd (4 april 1921 voormalig Enschede). Bij besluit van 29 april 1915 was voor dit deel van de rondweg de naam "Singel" vastgesteld.