Penninkskottenweg

Toelichting

Naar het erve Penninkskotten.

Beschrijving

Van de Lossersestraat eerst z.-waarts, dan z.o.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar het erve "De Penninkskotten" 29 mei 1936).