De Plooij

Toelichting

Naar de hier in de buurt gelegen gronden van die naam.

Beschrijving

Van de Windmolenweg in z.o.-, daarna in z.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Naar de hier in de buurt gelegen gronden van die naam (6 augustus 1974).