Glanerveldweg

Toelichting

Ontleend aan het Glanerveld alhier.

Beschrijving

Van de Klein Boekelerveldweg n.-waarts, waarvan de eerste 150 m particuliere weg, dan n.o.-waarts, daarna o.-waarts en daarna weer n.o. waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar "Het Glanerveld", waardoor deze weg loopt (29 mei 1936, gewijzigd B & W 12 februari 1982).