Haimersweg

Toelichting

Naar het oude erve "de Haimer"

Beschrijving

Van de Windmolenweg eerst w.-waarts, dan n.-waarts en daarna n.o.-waarts tot de Gerinkhoekweg.

Geschiedenis

Naar het oude erve "De Haimer" (31 oktober 1977). Door de aanleg van Rijksweg 35 is de Windmolenweg in twee delen gesplitst; dit gedeelte is benaamd als Haimersweg.