Haverstraatpassage

Toelichting

Zeer oude benaming naar Johannes Haver.

Beschrijving

Van de Langestraat n.w.-waarts tot de Markt, met een zijtak in n.o.-richting tot de Noorderhagen.

Geschiedenis

Zeer oude benaming die waarschijnlijk zijn oorsprong vindt in de familie Haver; vervolgens het manuaal van de bisschoppelijke rentmeester van Twente moest Johannes Haver voor een door hem gebruikte tuin en een hem toebehorend erf, gelegen in de stad Enschede, elk jaar op 29 septemer 4 pachthoenders opbrengen (zie Dr. A. Benthems geschiedenis van Enschede- besluit Gemeenteraad 16 oktober 1967. Het eerste gedeelte tot de Burgemeesterstraat werd heel vroeger ook aangeduid als "Achter de Wedemenhof", met de Burgemeesterstraat gewijzigd in Haverstraatpassage.