Heidestraat

Toelichting

Naar de vroeger hier gelegen heidegronden.

Beschrijving

Van de Jan Harm Boschstraat in n.w.-richting tot de Blekerstraat.

Geschiedenis

Naar de heidegronden, die in vroeger tijden veelvuldig in deze omgeving waren gelegen (26 februari 1923 voormalig Enschede, gewijzigd 24 november 1947). De oorspronkelijke omschrijving luidde: "van de 2e Veldkampstraat in n.o.-richting doodlopend".