Heldersplein

Toelichting

Naar de eerste Ned Herv predikant te Glanerbrug van 1905 tot 1910.

Beschrijving

Het plein gelegen aan de noordzijde van de Gronausestraat, hoek Dokter Schutterstraat.

Geschiedenis

Naar Ds. Johannes Cornelis Helders, geboren 9 oktober 1877 te Rotterdam, die zich op 2 februari 1905 als eerste predikant der Nederl. Hervormde Gemeente te Glanerbrug vestigde; hij vertrok op 2 september 1910 naar Vorden (29 mei 1936, gewijzigd 19 maart 1973). Dit plein werd voordien steeds als "Markt Glanerbrug" aangeduid.

Vaststelling wijziging beloop: B&W besluit 23 april 2013.