Helweg

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Haaksbergerstraat z.-waarts tot de Helmerstraat.

Geschiedenis

Oude bestaande benaming (29 mei 1936, gewijzigd 11 mei 1943). Oude omschrijving: "van de Usseleresweg z.-waarts tot Helmerstraat (ruilverkaveling Usseler Es in 1941).