Hesselinklanden

Toelichting

Oude erve in Twente, vroeger genaamd: Hesseling.

Beschrijving

Van het Stroink in z.o.-richting, dan in z.w.-richting, daarna in z.-richting en tenslotte in w.-richting tot de Holwiklanden, met diverse zijtakken.

Geschiedenis

Ontleend aan het door Drs. A.L. Hulshoff uitgegeven schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genomen (31 oktober 1977, gewijzigd 4 april 1978).