Hoedemakerplein

Toelichting

Naar het hoedemakerfonds, gesticht door Herman Hoedemaker 1733 - 1814.

Beschrijving

Het plein tussen de Brammelerstraat, Nijverheidstraat, Van Gwlaenstraat, Maarten Harpertsz. Tromplaan en Piet Heinstraat.

Geschiedenis

Naar het "Hoedemakersfonds" dat in 1812 door Herman Hoedemaker, 1733-1814, werd gesticht; hij was in 1773 gemeensman (oefende in vroeger tijden toezicht uit op het beheer der schepenen) te Enschede en was eigenaar van gronden in de Stadsweide, uit de opbrengst waarvan hij dit Fonds stichtte. Het is voor verarmde familieleden en arme stadgenoten destijds van weldadige strekking geweest (19 februari 1907 voormalig Enschede).